بانک اطلاعات موبایل شهرها و استان های ایران

بانک اطلاعات موبایل شهرها و استان های ایران

لیست زیر شامل تمامی موبایل های دائمی و اعتباری همراه اول سرتاسر کشور می باشد.
داده پردازی آموت هيچ‌گونه مسؤليتی در قبال ضرر و زيان وارده شده ،چه مستقيم يا غيرمستقيم و یا هر شکلی که حاصل از استفاده از اين اطلاعات و ضمايم آن باشد را برعهده نمی‌گيرد.
اطلاعات زیر با زحمت و هزینه فراوان تهیه و جمع آوری و منتشر شده است، لطفا از نشر بدون اجازه، کپی و دستکاری اطلاعات و انتشار آنها خودداری فرمایید.


خانه طراحان وب
 نام:
آذربايجان شرقي
آذربايجان غربي
اردبيل
اصفهان
ايلام
بوشهر
تهران
خراسان جنوبي
خراسان رضوي
خراسان شمالي
خوزستان
زنجان
سمنان
سيستان و بلوچستان
فارس
قزوين
قم
كردستان
كرمان
كرمانشاه
كهكيلويه و بويراحمد
لرستان
مازندران
مركزي
هرمزگان
همدان
يزد
چهارمحال و بختياري
گلستان
گيلان

استان: آذربايجان شرقي


<برو یک سطح بالاتر>
 نام:
اعتباري
دائمي

استان: آذربايجان غربي


<برو یک سطح بالاتر>
 نام:
اعتباري
دائمي

استان: اردبيل


<برو یک سطح بالاتر>
 نام:
اعتباري
دائمي

استان: اصفهان


<برو یک سطح بالاتر>
 نام:
اعتباري
دائمي

استان: ايلام


<برو یک سطح بالاتر>
نام:
اعتباري
دائمي

استان: بوشهر


<برو یک سطح بالاتر>
 نام:
اعتباري
دائمي

استان: تهران


<برو یک سطح بالاتر>
 نام:
اعتباري
دائمي

استان: خراسان جنوبي


<برو یک سطح بالاتر>
نام:
اعتباري
دائمي

استان: خراسان رضوي


<برو یک سطح بالاتر>
نام:
اعتباري
دائمي

استان: خراسان شمالي


<برو یک سطح بالاتر>
نام:
اعتباري
دائمي

استان: خوزستان


<برو یک سطح بالاتر>
نام:
اعتباري
دائمي

استان: زنجان


<برو یک سطح بالاتر>
نام:
اعتباري
دائمي

استان: سمنان


<برو یک سطح بالاتر>
نام:
اعتباري
دائمي

استان: سيستان و بلوچستان


<برو یک سطح بالاتر>
نام:
اعتباري
دائمي

استان: فارس


<برو یک سطح بالاتر>
نام:
اعتباري
دائمي

استان: قزوين


<برو یک سطح بالاتر>
نام:
اعتباري
دائمي

استان: قم


<برو یک سطح بالاتر>
نام:
اعتباري
دائمي

استان: كردستان


<برو یک سطح بالاتر>
نام:
اعتباري
دائمي

استان: كرمان


<برو یک سطح بالاتر>
نام:
اعتباري
دائمي

استان: كرمانشاه


<برو یک سطح بالاتر>
نام:
اعتباري
دائمي

استان: كهكيلويه و بويراحمد


<برو یک سطح بالاتر>
نام:
اعتباري
دائمي

استان: لرستان


<برو یک سطح بالاتر>
نام:
اعتباري
دائمي

استان: مازندران


<برو یک سطح بالاتر>
نام:
اعتباري
دائمي

استان: مركزي


<برو یک سطح بالاتر>
نام:
اعتباري
دائمي

استان: هرمزگان


<برو یک سطح بالاتر>
نام:
اعتباري
دائمي

استان: همدان


<برو یک سطح بالاتر>
نام:
اعتباري
دائمي

استان: يزد


<برو یک سطح بالاتر>
نام:
اعتباري
دائمي

استان: چهارمحال و بختياري


<برو یک سطح بالاتر>
نام:
اعتباري
دائمي

استان: گلستان


<برو یک سطح بالاتر>
نام:
اعتباري
دائمي

استان: گيلان


<برو یک سطح بالاتر>
نام:
اعتباري
دائمي

استان: آذربايجان شرقي/اعتباري


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
56.745  آذرشهر
38.636  اسكو
117  اقكند
166.530  اهر
58.370  ايلخچي
6.292  باسمنج
52  بخشايش
84.071  بستان آباد
260  بناب جديد(مرند)
190.450  بناب
2.847.351  تبريز
1.066  ترك
3.094  تركمانچاي
1.846  تسوج
12.597  تيكمه داش
22.802  جلف
78  خاروان
1.339  خامنه
30.212  خسرو شهر
1.430  خواجه
221  دوزدوزان
14.300  زرنق
2.223  زنوز
65.364  سراب
26.897  سردرود
702  سيس
1.326  سيه رود
84.981  شبستر
156  شربيان
1.209  شرفخانه
1.690  شندآباد
11.336  صوفيان
43.589  عجب شير
4.784  قره آغاج
22.360  كشكسراي
65  كلوانق
19.682  كليبر
871  ليلان
239.733  مراغه
313.924  مرند
59.761  ملكان
19.461  ممقان
7.293  مهربان
181.935  ميانه
58.994  هاديشهر
28.665  هريس
32.435  هشترود
4.225  هوراند
910  وايقان
18.928  ورزقان
1.612  يامچي
195  کوزه کنان
45.227  گوگان

استان: آذربايجان شرقي/دائمي


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
118.755  آذرشهر
28.457  آذرشهر،ممقان،گوگان
3.484  ابش احمد
442  ارسباران،ورزقان،خاردان
57.057  اسكو
18.369  اسكو،ايلخچي،سهند
3.445  اقكند
210.470  اهر
32.565  اهر،هوراند
32.604  ايلخچي
16.159  باسمنج
1.183  بخشايش
81.497  بستان آباد
23.023  بستان آباد،تيکمه داش
1.898  بناب جديد(مرند)
256.243  بناب
5.839.704  تبريز
6.617  ترك
23.660  تركمانچاي
19.344  تسوج
12.220  تيكمه داش
39.741  جلف
507  خاروان
11.674  خامنه
1.495  خراجو
36.920  خسرو شهر
6.838  خمارلو
338  خواجه
2.639  دوزدوزان
6.292  زرنق
2.886  زنوز
151.528  سراب
23.894  سراب،مهربان،شربيان،دوزدوزان
37.479  سردرود
5.252  سهند
5.889  سيس
2.392  سيه رود
88.998  شبستر
24.726  شبستر،خامنه،سيس،شرفخانه،شندآب
4.719  شربيان
10.062  شرفخانه
18.876  شندآباد
27.963  صوفيان
97.084  عجب شير
21.073  قره آغاج
16.042  كشكسراي
4.212  كلبير،خمارلو
2.522  كلوانق
46.930  كليبر
6.526  ليلان
401.713  مراغه
70.577  مراغه،خراجلو
376.012  مرند
82.004  مرند،زنوز،کشکراي
131.768  ملكان
35.152  ممقان
18.057  مهربان
333.684  ميانه
16.367  نامشخص
858  نظرکهريزي
13.208  هاديشهر(علمدار)
74.607  هاديشهر
27.079  هريس
1.469  هريس،بخشايش،زرنق،کلوانق،خواجه
86.710  هشترود
6.669  هوراند
5.421  وايقان
19.084  ورزقان
2.769  يامچي
3.419  کوزه کنان
3.887  گاوگان
39.910  گوگان

استان: آذربايجان غربي/اعتباري


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
2.189.863  اروميه
55.614  اشنويه
2.600  اواجيق
2.691  ايواوغلي
1.950  باروق
28.899  بازرگان
361.985  بوكان
3.965  تازه شهر
57.759  تكاب
560.170  خوي
3.458  ربط
126.334  سردشت
4.407  سرو
237.159  سلماس
24.518  سيلوانه
1.430  سيمينه
13.273  سيه چشمه
63.830  شاهين دژ
43.004  شوط
20.306  فيرورق
68.159  قره ضياءالدين
1.300  قوشچي
520  كشاورز
120.094  ماكو
2.600  محمديار
1.859  محموداباد
324.350  مهاباد
260.611  مياندواب
12.285  ميرآباد
2.197  نالوس
129.129  نقده
676  نوشين
31.291  پلدشت
118.092  پيرانشهر
16.159  چالدران
2.418  چهاربرج
585  گردکشانه

استان: آذربايجان غربي/دائمي


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
2.148.315  اروميه
497.601  اروميه،نوشين،سيلوانه،سرو
54.158  اشنويه
7.670  اشنويه،نالوس
533  اواجيق
3.172  ايواوغلي
2.288  باروق
27.456  بازرگان
349.986  بوكان
5.512  تازه شهر
75.790  تكاب
515.762  خوي
107.185  خوي،فيروق،ايواوغلي
6.474  ربط
130.403  سردشت
15.106  سردشت،ميرآباد
286  سرو
304.525  سلماس
57.434  سلماس،تازه شهر
1.235  سيلوانه
1.053  سيمينه
20.878  سيه چشمه
97.760  شاهين دژ
16.302  شاهين دژ،کشاورز
40.963  شوط
5.135  فيرورق
63.544  قره ضياءالدين
7.254  قره ضياالدين
7.007  قوشچي
10.283  كشاورز
116.961  ماكو
23.140  ماکو
13.403  محمديار
5.187  محموداباد
420.472  مهاباد
50.401  مياندوآب،چهاربرج
403.975  مياندواب
4.316  ميرآباد
1.066  نالوس
20.137  نامشخص
197.353  نقده
9.256  نوشين
31.434  پلدشت
132.691  پيرانشهر
5.382  چالدران
3.068  چالدران،سيه چشمه
3.731  چهاربرج
117  گردکشانه

استان: اردبيل/اعتباري


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
1.114.594  اردبيل
10.491  اصلاندوز
25.974  بيله سوار
91  تازه كندانگوت
377  جعفرآباد
68.120  خلخال
91  رضي
5.070  سرعين
1.014  عنبران
169  كلور
89.453  مشكين شهر
95.277  نمين
9.607  نير
156  هشتجين
455  هير
84.422  پارس آباد
299  کوراييم
112.541  گرمي
17.160  گيوي

استان: اردبيل/دائمي


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
2.483  ابي بيگلو
1.415.518  اردبيل
303.446  اردبيل،هير
18.759  اصلاندوز
40.768  بيله سوار
9.932  بيله سوار،جعفرآباد
4.693  تازه كندانگوت
15.288  جعفرآباد
116.025  خلخال
18.668  خلخال،هشتجين،کلور
1.092  رضي
53.209  سرعين
5.434  عنبران
6.279  كلور
1.846  لاهرود
187.616  مشكين شهر
24.232  مشكين شهر،رضي،لاهرود
7.800  نامشخص
28.132  نمين
6.708  نمين،آبي بيگلو،عنبران
24.128  نير
9.841  هشتجين
3.952  هير
177.580  پارس آباد
30.394  پارس آباد،اصلاندوز
156  کوراييم
74.191  گرمي
13.689  گرمي،تازه کندانگوت
2.210  گيوي(كوثر)
26.923  گيوي

استان: اصفهان/اعتباري


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
96.096  ابريشم
15.821  ابوزيدآباد
66.222  اران و بيدگل
63.284  اردستان
8.051.134  اصفهان
4.680  افوس
442  انارك
3.510  ايمانشهر
7.579  اژيه
44.096  بادرود
29.900  باغ بهادران
169  برزک
4.043  برف انبار
2.275  بهارانشهر
11.167  بهارستان
31.083  بوئين و مياندشت
109.122  تيران
611  جندق
156  جوشقان و كامو
533  حبيب آباد
8.281  خالداباد
348.712  خميني شهر
67.665  خوانسار
16.978  خور
6.227  خوراسگان
26.845  خورزوق
109.213  داران
2.821  دامنه
55.627  درچه پياز
45.539  دستگرد
66.950  دهاقان
23.114  دهق
67.990  دولت آباد
12.402  ديزيچه
4.563  رزوه
377  رضوان شهر
20.774  زاينده رود
119.990  زرين شهر
650  زواره
24.258  زيباشهر
39.429  سده لنجان
91.572  سميرم
19.773  سپاهان شهر
440.908  شاهين شهر
488.501  شهرض
17.394  طالخونه
663  عسگران
15.249  علويچه
37.622  فريدونشهر
162.578  فلاورجان
186.537  فولادشهر
56.940  قهدريجان
289.458  كاشان
12.545  كركوند
18.200  كليشادوسورجان
3.588  كوشك
35.711  كوهپايه
153.283  مباركه
8.164  محمدآباد
234  مشکات
988  منظريه
351  مهاباد
112.528  ميمه
58.162  نائين
527.774  نجف آباد
32.357  نطنز
4.303  نوش آباد
78  نياسر
4.901  نيك آباد
61.321  هرند
21.515  ورزنه
18.889  ورنامخواست
416  وزوان
50.505  پيربكران
26.832  چادگان
11.310  چرمهين
1.079  چمگردان
13.156  کمشجه
16.640  کهريزسنگ
19.968  گز
4.563  گلدشت
9.178  گلشهر
121.277  گلپايگان
7.488  گوگد

استان: اصفهان/دائمي


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
30.290  آران و بيدگل،نوش آباد،ابوزيد..
33.423  ابريشم
8.788  ابوزيدآباد
147.446  اران و بيدگل
72.995  اردستان
31.356  اردستان،مهاباد
8.225.152  اصفهان
2.488.031  اصفهان،خوراسگان،رهنان،ورزنه،..
1.261  افوس
4.212  انارك
9.919  ايمانشهر
7.631  اژيه
60.996  بادرود
64.142  باغ بهادران
1.131  برزک
2.275  برف انبار
5.863  بهارانشهر
59.722  بهارستان
31.538  بوئين و مياندشت
5.122  تودشك
119.522  تيران
16.497  تيران،عسگران
4.849  جندق
3.328  جوشقان و كامو
12.376  حبيب آباد
5.421  حسن آباد
6.617  حن
3.458  خالداباد
545.584  خميني شهر
157.677  خميني شهر،کوشک
100.178  خوانسار
26.858  خور
217.828  خوراسگان
20.436  خورزوق
75.504  داران
2.210  دامنه
82.732  درچه پياز
4.264  درچه
5.798  دستگرد(خورزوق)
30.147  دستگرد
54.990  دهاقان
22.126  دهق
58.435  دولت آباد
38.298  ديزيچه
4.147  رزوه
4.589  رضوان شهر
15.717  رهنان
16.328  زاينده رود
98.436  زرين شهر(لنجان)،چمگردان،......
285.051  زرين شهر
26.936  زواره
27.157  زيباشهر
35.009  سده لنجان
94.263  سميرم
17.888  سميرم،حنا،ونک،کمه
4.745  سپاهان شهر
234  سگزي
449.943  شاهين شهر
101.842  شهررضا،منظريه
493.181  شهرض
22.113  طالخونه
2.535  عسگران
8.918  علويچه
12.259  فريدن(داران)،دامنه،افوس،بوئين.
2.613  فريدون شهر
46.176  فريدونشهر
154.349  فلاورجان
37.960  فلاورجان،ابريشم،قهدريجان،.....
154.167  فولادشهر
4.797  قمصر
61.191  قهدريجان
893.815  كاشان
17.979  كركوند
24.648  كليشادوسورجان
4.316  كمه
15.457  كوشك
23.101  كوهپايه
241.748  مباركه
58.929  مباركه،ديزيچه،طالخونچه،کرکوند
8.697  محمدآباد
1.339  مشکات
5.746  منظريه
5.915  مهاباد
2.769  مورچه خورت
37.219  ميمه
33.293  ميمه،حبيب آباد،دولت آباد،وزوان
93.301  نائين
30.446  نائين،انارک،جندق،خور
97.942  نامشخص
701.051  نجف آباد
116.792  نجف آباد،گلدشت،دهق،علويچه
39  نصرآباد
59.813  نطنز
9.360  نوش آباد
273  نياسر
6.968  نيك آباد
34.749  هرند
35.347  ورزنه
40.716  ورنامخواست
10.426  وزوان
1.092  ونك
47.060  پيربكران
27.469  چادگان
21.333  چرمهين
23.153  چمگردان
148.915  کاشان،نياسر،قمصر،جوشقانوک .
7.241  کمشجه
5.096  کهريزسنگ
39.312  گز
27.651  گلدشت
10.218  گلشهر
180.492  گلپايگان
39.234  گلپايگان،گوگد،گلشهر
16.536  گوگد

استان: ايلام/اعتباري


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
62.972  ابدانان
1.391  اركواز
4.433  اسمان اباد
538.681  ايلام
76.739  ايوان
22.256  بدره
1.625  توحيد
75.257  دره شهر
77.935  دهلران
403  زرنه
70.954  سرابله
260  صالح آباد
8.476  لومار
110.058  مهران
6.097  موسيان
130  ميمه
7.748  پهله
11.570  چوار
21.996  کهره(توحيد)

استان: ايلام/دائمي


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
3.601  أبدانان
74.178  ابدانان
27.807  اركواز
6.669  اسمان اباد
677.313  ايلام
105.287  ايلام،چوار
86.346  ايوان
3.887  ايوان،زرنه
22.685  بدره
7.839  توحيد
81.198  دره شهر
75.062  دهلران
4.368  دهلران،ميمه،پهله،موسيان
8.437  زرنه
3.289  سرآبله،لومار،شيروان و چرداول
67.405  سرابله
234  شيروان و چرداول
4.719  صالح آباد
13.000  لومار
49.712  مهران
1.482  مهران،ارکواز،صالح آباد
3.783  مورموري
3.679  موسيان
2.431  ميمه
156  نامشخص
9.477  پهله
7.202  چوار
2.574  کهره(توحيد)

استان: بوشهر/اعتباري


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
40.092  آب پخش
54.236  اهرم
437.463  برازجان
15.483  بردخون
62.543  بندر دير
89.648  بندر ديلم
18.512  بندر ريگ
94.276  بندر كنگان
231.088  بندر گناوه
855.764  بوشهر
8.775  تنگ ارم
24.713  جم
9.737  خارك
77.571  خورموج
1.014  دالكي
2.509  دشتستان
6.396  دلوار
33.644  دير
5.824  ريز
13.611  سعدآباد
2.600  شبانكاره
13.065  طاهري
61.503  عسلويه
9.555  كاكي
16.432  نخل تقي
741  وحدتيه
17.836  چغادك

استان: بوشهر/دائمي


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
38.077  آب پخش
11.791  آبدان
4.758  امام حسن
10.517  اهرام(تنگستان)
62.088  اهرم
456.196  برازجان
93.067  برازجان،دشتستان،دالکي،سعدآباد،
17.589  بردخون
79.443  بندر دير
81.822  بندر ديلم
22.815  بندر ريگ
86.567  بندر كنگان
212.134  بندر گناوه
51.428  بندرگناوه،بندرريگ
7.280  بنک
961.012  بوشهر
253.383  بوشهر،چغادک
7.826  تنگ ارم
55.562  جم
44.460  خارك
120.536  خورموج
13.780  دالكي
858  دشتستان
20.085  دشتي(خورموج)،کاکي
23.036  دلوار
4.303  دير
15.392  دير،آبدان،بردخون
15.197  ديلم،امام حسن
15.808  ريز
32.188  سعدآباد
37.011  شبانكاره
11.310  طاهري
41.171  عسلويه
28.613  كاكي
35.035  كنگان،جم،عسلويه
9.243  نامشخص
14.014  نخل تقي
17.693  وحدتيه
26.130  چغادك
5.460  کلمه

استان: تهران/اعتباري


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
31.395  آبسرد
377  ابعلي
567.879  اسلام شهر
18.447  اشتهارد
77.870  انديشه
3.159  باغستان
55.978  باقرشهر
95.407  بومهن
20.989.891  تهران- تجريش
91  جوادآباد
50.076  حسن آباد
41.327  حصارك
70.356  دماوند
459.875  رباط كريم
13  رجايي شهر
113.581  رودهن
1.009.099  ري
1.664  شاهدشهر
21.957  شهر جديد هشتگرد
579.683  شهريار
18.824  صالح اباد
32.019  صبا شهر
195  طالقان
130  فرديس
1.391  فشم
38.831  فيروزكوه
104.897  قدس
93.015  قرچك
2.632.786  كرج
12.740  كمال شهر
14.053  كهريزك
7.371  كوهسار
364  كيلان
10.491  لواسان
50.674  ماهدشت
6.877  محمدشهر
130  مشكين دشت
12.597  ملارد
58.201  نسيم شهر
43.940  نظر آباد
132.093  هشتگرد
3.341  وحيديه
200.421  ورامين
236.249  پاكدشت
13  پرديس
124.228  پيشو
91  چهارباغ
126.997  چهاردانگه
1.885  گرمدره
42.939  گلستان

استان: تهران/دائمي


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
13.104  آبسرد
1.378  ابعلي
342.680  اسلام شهر
44.369  اسلامشهر،چهاردانگه
39.442  اشتهارد
5.265  انديشه
11.830  باغستان
65.962  باقرشهر
61.659  بومهن
37.958.401  تهران- تجريش
17.352.517  تهران،تجريش،ري،حسن آباد،...
2.327  جوادآباد
23.244  حسن آباد
77.714  حصارك
109.980  دماوند
21.333  دماوند،کيلان،آبسرد
114.517  رباط كريم
18.096  رباط کريم،نسيم شهر،گلستان
388.804  رجايي شهر
44.200  رودهن
1.521.923  ري
715  شاهدشهر
1.053  شريف آباد
2.535  شهر جديد هشتگرد
417.287  شهريار
44.200  شهريار،شاهدشهر،صفادشت،وحيديه،.
8.476  صالح اباد
9.100  صبا شهر
6.266  صفا دشت
16.276  طالقان
207.324  فرديس
86.580  فشم
42.419  فيروزكوه
5.954  فيروزکوه
226.980  قدس
121.420  قرچك
9.529  قرچک
2.757.144  كرج
426.075  كرج،ماهدشت،محمدشهر،مشکين دشت
54.223  كمال شهر
36.621  كهريزك
598  كوهسار
4.459  كيلان
51.961  لواسان
45.422  ماهدشت
49.777  محمدشهر
27.157  مشكين دشت
65.390  ملارد
218.972  مهرويل
367.380  نامشخص
60.112  نسيم شهر
13  نصير اباد
102.102  نظر آباد
2.691  نظرآباد
92.352  هشتگرد(ساوجبلاغ)
183.326  هشتگرد
676  هويزه
9.295  وحيديه
227.227  ورامين
36.491  ورامين،پيشوا،جوادآباد
18.785  وردآورد(شهر قدس)
145.678  پاكدشت
7.592  پاکدشت،شريف آباد
5.954  پرديس
46.553  پيشو
208  چهارباغ
160.953  چهاردانگه
8.827  گرمدره
76.180  گلستان

استان: خراسان جنوبي/اعتباري


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
11.388  ارين شهر
60.346  اسديه
4.719  اسفدن
20.800  اسلاميه
17.095  ايسك
3.458  بجستان
26.234  بشرويه
341.432  بيرجند
30.849  حاجي اباد
14.898  خضري دشت بياض
13.546  خوسف
4.576  زهان
41.054  سرايان
33.787  سربيشه
7.956  سه قلعه
15.002  شوسف
3.809  عشق آّباد
45.955  فردوس
172.146  قائن
4.745  مود
76.661  نهبندان
5.863  نيمبلوک
871  کاخک
69.719  گناباد

استان: خراسان جنوبي/دائمي


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
4.173  ارين شهر
17.108  اسديه
2.301  اسفدن
12.987  اسلاميه
8.255  ايسك
403  بجستان
45.123  بشرويه
635.193  بيرجند
13.338  حاجي اباد
11.557  خضري دشت بياض
8.840  خوسف
2.236  زهان
27.352  سرايان
18.616  سربيشه
3.549  سه قلعه
2.093  شوسف
520  عشق آّباد
83.512  فردوس
138.801  قائن
1.209  مود
54.847  نهبندان
2.990  نيمبلوک
169  کاخک
9.009  گناباد

استان: خراسان رضوي/اعتباري


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
13  باجگيران
819  باخرز
3.900  بايک
5.655  بجستان
81.640  بردسکن
988  بيدخت
178.815  تايباد
181.168  تربت جام
524.628  تربت حيدريه
5.967  جغتاي
221  جنگل
4.004  خرو
82.277  خليل اباد
119.717  خواف
1.950  داورزان
2.418  درود
57.616  درگز
3.627  دولت اباد
16.588  رباط سنگ
58.110  رشتخوار
1.716  رضويه
338  روداب
325  ريوش
601.783  سبزوار
43.849  سرخس
390  سفيد سنگ
2.496  سلطان اباد
4.693  شانديز
1.950  ششتمد
234  شهرزو
1.599  صالح اباد
12.311  طرقبه
312  فرهادگرد
72.566  فريمان
13.000  فيروزه
69.771  فيض اباد
13  قاسم اباد
4.940  قدمگاه
702  قلندراباد
166.764  قوچان
4.752.878  مشهد
7.280  مشهدريزه
30.277  نصراباد
1.560  نقاب
7.150  نوخندان
742.352  نيشابور
7.137  نيل شهر
819  يونسي
481  چاپشلو
135.876  چناران
1.950  کاخک
9.750  کاريز
3.471  کاريزک ناگهاني
147.628  کاشمر
2.002  کدکن
26.520  کلات نادري
897  کندر
53.274  گناباد

استان: خراسان رضوي/دائمي


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
2.483  انابد
195  باجگيران
13.442  باخرز
4.771  بايک
29.549  بجستان
78.260  بردسکن
10.803  بيدخت
81.393  تايباد
191.685  تربت جام
388.206  تربت حيدريه
26.078  جغتاي
1.846  جنگل
7.345  خرو
30.121  خليل اباد
60.411  خواف
7.007  داورزان
4.004  درود
72.215  درگز
10.777  دولت اباد
6.435  رباط سنگ
20.852  رشتخوار
11.869  رضويه
3.367  روداب
6.149  ريوش
602.563  سبزوار
111.085  سرخس
1.534  سفيد سنگ
7.982  سلامي
5.174  سلطان اباد
10.166  سنگان
14.742  شانديز
4.069  ششتمد
1.339  شهرزو
5.928  صالح اباد
35.789  طرقبه
3.445  فرهادگرد
87.347  فريمان
1.209  فيروزه
52.923  فيض اباد
6.838  قاسم اباد
6.032  قدمگاه
5.109  قلندراباد
259.740  قوچان
949  لطف اباد
65  مزداوند
9.655.659  مشهد
7.189  مشهدريزه
299  ملک اباد
3.900  نشتيفان
10.166  نصراباد
30.030  نقاب
910  نوخندان
673.309  نيشابور
3.159  نيل شهر
4.641  يونسي
689  چاپشلو
85.787  چناران
9.529  کاخک
3.341  کاريز
481  کاريزک ناگهاني
211.055  کاشمر
2.379  کدکن
16.146  کلات نادري
4.966  کندر
157.131  گناباد

استان: خراسان شمالي/اعتباري


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
98.462  اسفراين
56.433  اشخانه
619.359  بجنورد
4.927  درق
8.801  راز
91.026  شيروان
15.860  صفي اباد
32.396  فاروج
5.083  قاضي
702  لوجلي
312  پيش قلعه
49.907  گرمه جاجرم

استان: خراسان شمالي/دائمي


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
150.163  اسفراين
51.493  اشخانه
690.378  بجنورد
507  حصارگرمخان
2.210  درق
9.815  راز
1.157  سنخواست
1.040  شوقان
230.035  شيروان
4.290  صفي اباد
20.007  فاروج
1.794  قاضي
39  لوجلي
494  پيش قلعه
63.011  گرمه جاجرم

استان: خوزستان/اعتباري


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
630.760  آبادان
8.697  آغاجاري
52.559  اروند كنار
4.160  الوان
175.799  اميديه
256.685  انديمشك
5.105.204  اهواز
182.182  ايذه
106.210  باغ ملك
18.369  بستان
296.257  بندر ماهشهر
243.893  بندرامام خميني
9.399  بهبهان ـ سردشت(زيدون)
562.835  بهبهان
4.095  جايزان
13.390  حر
21.697  حميديه
282.594  خرمشهر
8.450  دزاب
837.928  دزفول
4.550  دهدز
71.877  رامشير
211.562  رامهرمز
2.028  سالند
241.176  سوسنگرد
269.165  شادگان
391.534  شوش
460.772  شوشتر
14.950  صفي اباد
5.109  صيدون
3.900  قلعه تل
221  قلعه خواجه
13.351  لالي
325.598  مسجدسليمان
44.525  مقاومت
43.511  ملاثاني
9.087  ميانرود
10.972  مينودشت
7.150  هفتگل
91.104  هنديجان
56.823  هويزه
23.335  ويس
53.053  چمران
60.138  گتوند

استان: خوزستان/دائمي


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
624.689  آبادان
26.481  آغاجاري
111.839  أبادان،اروندکنار
7.683  اروند كنار
10.712  الوان
172.198  اميديه
23.556  اميديه،جايزان
257.764  انديمشك
33.982  انديمشک
3.745.872  اهواز
1.198.977  اهواز،حميديه،شيبان،ملاثاني،ويس
242.567  ايذه
18.460  ايذه،دهدز
71.344  باغ ملك
7.449  باغملك
3.822  بستان
436.657  بندر ماهشهر
257.517  بندرامام خميني
20.514  بهبهان ـ سردشت(زيدون)
526.396  بهبهان
82.680  بهبهان،آغاجاري،سردشت
2.002  جايزان
10.894  حر
3.640  حسينيه
27.417  حميديه
177.086  خرمشهر
30.615  خرمشهر،مقاومت،مينوشهر
7.631  دزاب
945.126  دزفول
193.453  دزفول،شريعتي،ميانرود،دزآب،....
27.638  دشت آزادگان(سوسنگرد)،بستان،...
8.229  دهدز
56.888  رامشير
195.104  رامهرمز
30.446  رامهرمز،هفتگل
169  رفيع
1.898  زهره
1.144  سالند
100.412  سوسنگرد
132.197  شادگان
210.171  شوش
39.663  شوش،الوان
424.515  شوشتر
83.083  شوشتر،گتوند
819  شيبان
9.620  صفي اباد
3.757  صيدون
10.218  قلعه تل
6.188  قلعه خواجه
20.982  لالي
131.209  ماهشهر،چمران
260.234  مسجدسليمان
37.050  مسجدسليمان،لالي
41.808  مقاومت
30.186  ملاثاني
6.019  ميانرود
2.262  مينودشت
19.864  نامشخص
22.568  هفتگل
66.274  هنديجان
21.879  هويزه
10.803  ويس
50.362  چمران
54.171  گتوند

استان: زنجان/اعتباري


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
66.443  آب بر
125.320  ابهر
7.319  حلب
79.950  خدابنده
120.120  خرمدره
22.737  دندي
273  زرين آباد
4.771  زرين رود
1.459.952  زنجان
16.757  سجاس
31.239  سلطانيه
46.267  صانين قلعه
38.012  قيدار
22.074  ماه نشان
57.525  هيدج
8.723  چورزق
11.947  گرماب

استان: زنجان/دائمي


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
39.390  آب بر
11.843  أب برطارم،چورزق
189.917  ابهر
35.230  ابهر،صائين قلعه،هيدج،سلطانيه
1.495  حلب
6.526  خدابنده(قيدار)،گرماب،زرين رود،
16.471  خدابنده
130.767  خرمدره
12.818  دندي
6.149  زرين آباد
221  زرين آباد،ايجرود،حلب
11.739  زرين رود
1.347.463  زنجان
5.512  سجاس
21.645  سلطانيه
26.442  صانين قلعه
77.818  قيدار
15.626  ماه نشان
1.443  ماهنشان،دندي
13.728  نامشخص
25.402  هيدج
3.666  چورزق
7.059  گرماب

استان: سمنان/اعتباري


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
3.107  ارادان
1.209  اميريه
48.347  ايوانكي
16.302  بسطام
611  بيارجمند
213.629  دامغان
1.066  ديباج
1.937  سرخه
611.832  سمنان
628.901  شاهرود
5.642  شهميرزاد
1.274  كلاته خيج
2.509  مجن
35.386  مهدي شهر
16.965  ميامي
140.673  گرمسار

استان: سمنان/دائمي


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
13.533  ارادان
5.655  اميريه
21.567  ايوانكي
15.327  بسطام
5.486  بيارجمند
178.802  دامغان
48.529  دامغان،ديباج،اميريه
3.549  ديباج
28.808  سرخه
540.956  سمنان
154.349  سمنان،شهميرزاد
474.500  شاهرود
105.638  شاهرود،بسطام،کلاته خيج،مجن،...
14.976  شهميرزاد
6.578  كلاته خيج
4.043  مجن
48.477  مهدي شهر
11.310  ميامي
6.916  نامشخص
157.508  گرمسار
34.320  گرمسار،آدران،ايوانکي

استان: سيستان و بلوچستان/اعتباري


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
513.734  ايرانشهر
4.550  بزمان
29.965  بمپور
19.864  بنت
12.350  جالق
187.369  خاش
7.150  دوست محمد
72.748  راسك
566.579  زابل
18.980  زابلي
1.511.731  زاهدان
21.190  زهك
232.284  سراوان
15.600  سرباز
25.740  سوران
3.250  سيركان
31.200  فنوج
14.846  قصرقند
91.364  كنارك
2.600  محمد آباد
4.654  نصرت آباد
2.600  نوك آب
159.224  نيك شهر
24.700  نگور
3.250  هيدوچ
441.961  چابهار
13.247  گلمورتي

استان: سيستان و بلوچستان/دائمي


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
2.431  اديمي
2.730  اسپكه
232.947  ايرانشهر
3.510  بزمان
12.532  بمپور
3.874  بنت
338  بنجار
4.953  جالق
92.794  خاش
15.639  خاش،نوک آباد
4.199  دوست محمد
16.757  راسك
438.165  زابل
73.333  زابل،بنجار،اديمي،زهک،محمودآباد
6.409  زابلي
1.161.212  زاهدان
294.814  زاهدان،ميرجاوه،نصرت آباد
14.521  زهك
106.054  سراوان
12.142  سراوان،سيرکان،جالق،زابلي،سوران
5.044  سرباز
234  سرباز،راسک،پيشين
13.143  سوران
806  سيركان
9.984  فنوج
2.483  قصرقند
20.891  كنارك
1.963  محمد آباد
10.725  ميرجاوه
312  نامشخص
1.274  نصرت آباد
5.525  نوك آب
40.807  نيك شهر
4.810  نيک شهر،بنت،فنوج،قصر قند،اسپکه
1.599  نگور
559  هيدوچ
572  پيشين
179.387  چابهار
26.806  چابهار،نگور،کنارک
1.950  گلمورتي

استان: فارس/اعتباري


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
16.718  آباده طشك
157.131  آباده
90.714  اردكان(سپيدان)
58.240  ارسنجان
93.197  استهبان
31.538  اشكنان
3.146  افزر
143.481  اقليد
5.200  اهل
66.690  اوز
806  ايج
1.703  ايزد خواست
4.160  باب انار
4.082  بالاده
12.246  بنارويه
1.755  بهمن
39.702  بوانات
38.584  بيرم
28.080  بيض
3.094  جنت شهر
409.513  جهرم
32.578  جويم
96.421  حاجي آباد(زرين دشت)
3.068  خاوران
16.835  خرامه
89.804  خرم بيد
55.211  خشت
51.558  خنج
9.529  خور
326.755  داراب
29.679  داريان
1.404  دبيران
2.249  رونيز
19.903  زاهد شهر
62.699  زرقان
2.951  سده
33.124  سروستان
50.544  سعادت شهر
3.432  سورمق
4.030  سيدان
3.991  ششده
16.900  شهرپير
10.235.836  شيراز
7.917  صغاد
13.091  صفاشهر
5.226  علامرودشت
2.210  فتح آباد
39.832  فراشبند
552.721  فس
160.667  فيروزآباد
3.185  قادرآباد
7.826  قانميه
1.443  قطب آباد
97.760  قيروكارزين
541.424  كازرون
2.275  كره اي
1.196  كنارتخته
124.033  كوار
67.028  لار
251.654  لارستان
100.750  لامرد
1.157  لپوني
816.673  مرودشت
5.915  مشكان
195  مصيري
34.372  مهر
29.159  ميمند
832  نوبندگان
4.134  نودان
193.375  نورآباد
141.908  ني ريز
195  کامفيروز
17.199  گراش
64.389  گله دار

استان: فارس/دائمي


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
19.331  آباده طشك
227.643  آباده
48.438  آباده،ايزدخواست،بهمن،صغاد
41.938  اردكان(سپيدان)
81.718  ارسنجان
109.603  استهبان
18.018  استهبان،رونيز
27.066  اشكنان
195  افزر
160.407  اقليد
29.848  اقليد،سده
6.773  اهل
115.856  اوز
5.798  ايج
5.031  ايزد خواست
16.757  باب انار
13.780  بالاده
17.121  بنارويه
5.746  بهمن
5.226  بوانات(سوريان)،کره اي
38.649  بوانات
23.530  بيرم
13.364  بيض
21.463  جنت شهر
452.127  جهرم
88.231  جهرم،باب انار،خاوران،قطب آباد
18.811  جويم
46.605  حاجي آباد(زرين دشت)
4.433  خاوران
43.225  خرامه
15.379  خرم بيد
33.566  خشت
74.412  خنج
16.640  خور
267.241  داراب
52.208  داراب،جنت شهر
8.905  داريان
2.041  دبيران
5.057  رونيز
18.889  زاهد شهر
54.353  زرقان
5.096  زرين دشت،حاجي آباد
14.300  سده
38.285  سروستان
35.516  سعادت شهر
4.706  سورمق
16.783  سيدان
7.696  سپيدان،اردکان،بيض
11.414  ششده
7.397  شهرپير
6.446.050  شيراز
1.888.627  شيراز،داريان،زرقان،لپوئي،کوار
12.233  صغاد
49.517  صفاشهر
1.456  صفاشهر،قادرآباد
13.221  علامرودشت
8.567  فتح آباد
49.452  فراشبند
378.196  فس
72.800  فسا،ششده،زاهد شهر
139.139  فيروزآباد
25.311  فيروزآباد،فراشبند،ميمند
18.460  قادرآباد
43.641  قانميه
4.511  قطب آباد
60.229  قيروكارزين
5.681  قيروكارزين،فتح آباد
617.838  كازرون
132.795  كازرون،قائميه،بالاده،خشت،نودان
6.071  كره اي
17.563  كنارتخته
69.641  كوار
261.924  لار
82.251  لار،لارستان،بيرم،جويم،بنارويه
14.742  لارستان
121.212  لامرد
27.586  لامرد،اشکنان،اهل،علامرودشت
2.262  لپوني
428.064  مرودشت
118.547  مرودشت،سعادت شهر،سيدان
4.355  مشكان
24.076  مصيري
24.284  ممسني(نورآباد)،مصيري
26.624  مهر
9.438  مهر،گله دار،وراوي
19.708  ميمند
74.789  نامشخص
3.042  نوبندگان
8.450  نودان
179.374  نورآباد
180.648  ني ريز
32.162  نيريز،آباده طشک، مشکان
7.189  وراوي
2.405  کامفيروز
112.099  گراش
48.997  گله دار

استان: قزوين/اعتباري


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
129.363  آبيك
31.954  آبگرم
9.490  ارداق
25.142  اسفرورين
104.676  اقباليه
212.524  الوند
1.573  اوج
169.754  بوئين زهر
442  بيدستان
193.830  تاكستان
19.591  خاك علي
5.200  دانسفهان
637  رازميان
3.822  شال
2.033.421  قزوين
2.340  كوهين
190.528  محمديه
819  محمودآباد نمونه
5.590  معلم كلايه
5.356  نورجه

استان: قزوين/دائمي


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
119.522  آبيك
20.605  آبگرم
4.485  ارداق
7.722  اسفرورين
36.556  اقباليه
123.773  الوند
12.558  اوج
72.163  بوئين زهر
20.267  بوئين زهرا،آبگرم،آوج،شال
15.132  بيدستان
166.764  تاكستان
33.332  تاكستان،اسفرورين،خرمدشت
2.808  خاك علي
1.274  خرمدشت
21.411  دانسفهان
1.313  رازميان
26  سيردان
4.810  سگز اباد
13.156  شال
11.076  ضيا آباد
1.612.559  قزوين
335.036  قزوين،اقباليه،محمديه،محمودآباد
1.963  كوهين
78.793  محمديه
9.165  محمودآباد نمونه
8.229  معلم كلايه
11.024  نامشخص
1.950  نورجه

استان: قم/اعتباري


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
3.679  جعفريه
2.847  دستجرد
3.494.738  قم
91  قنوات
25.207  كهك

استان: قم/دائمي


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
13.676  جعفريه
5.395  دستجرد
4.680  سلفچكان
1.196  سلفچگان
2.449.408  قم
516.958  قم،قنوات،جعفريه،دستجرد،کهک
5.161  قنوات
10.959  كهك
14.690  نامشخص
52  ولايت

استان: كردستان/اعتباري


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
223.145  بانه
650  بوئين سفلي
97.253  بيجار
101.738  دهگلان
104.728  ديواندره
30.238  سروآباد
17.095  سريش آباد
339.781  سقز
1.687.842  سنندج
182.793  قروه
197.535  كامياران
440.297  مريوان
24.349  موچش
6.903  ياسوكند

استان: كردستان/دائمي


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
1.651  ارمرده
286  بابارشاني
197.769  بانه
17.771  بانه،آرمرده،کاني سور،بوئين سفل
1.807  بوئين سفلي
133.861  بيجار
15.444  بيجار،بابارشاني،ياسوکند
4.615  دلبران
25.961  دهگلادن
51.688  دهگلان
3.120  ديزج
63.999  ديواندره
16.276  ديواندره،زرينه
520  زرينه
25.805  سروآباد
15.457  سريش آباد
335.348  سقز
41.340  سقز،صاحب
1.132.170  سنندج
131.222  سنندج،شويشه
260  شويشه
1.001  صاحب
163.072  قروه
20.969  قروه،دلبران،سريش آباد،دزج
130.221  كامياران
30.355  كامياران،موچش
1.014  كاني سور
223.834  مريوان
20.956  مريوان،چناره،سروآباد
7.228  موچش
3.939  نامشخص
6.929  ياسوكند
9.880  چناره

استان: كرمان/اعتباري


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
5.044  اختيارآباد
26.403  ارزونيه
66.456  انار
39.182  انبرآباد
702  اندوهجرد
3.783  باغين
114.998  بافت
65.130  بردسير
13.260  بروات
3.575  بزنجان
143.195  بم
17.615  بهرمان
416  جبالبارز
3.380  جوپار
234.078  جيرفت
4.680  حسين آباد
1.911  خانوك
3.627  درب بهشت
286  دهج
10.699  رابر
33.917  راور
2.574  راين
417.469  رفسنجان
47.385  رودبار
2.002  ريحان شهر
144.742  زرند
10.426  زنگي آباد
39.884  زيد آباد
277.589  سيرجان
6.903  شهداد
54.119  شهربابك
12.051  فهرج
34.996  قلعه گنج
12.714  كاظم آباد
19.266  كشكونيه
128.843  كهنوج
10.010  كوهبنان
2.262  كيانشهر
3.068  ماهان
60.411  محمدآباد(ريگان)
533  محي آباد
1.196  مردهک
4.420  مس سرچشمه
70.525  منوجان
7.501  نجف شهر
34.697  نرمانشير(رستم اباد)
8.827  نظام شهر
923  نودژ
1.092  نگار
2.509  يزدان شهر
520  پاريز
14.989  چترود
1.962.181  کرمان
624  گلباف
637  گلزار

استان: كرمان/دائمي


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
4.511  اختيارآباد
27.417  ارزونيه
364  ارگ جديد بم
90.753  انار
41.509  انبرآباد
26  اندوهجرد
11.128  باغين
129.493  بافت
23.725  بافت،بزنجان،ارزونيه،رابر
86.125  بردسير
14.404  بردسير،گلزار،نکار
715  بروات
7.306  بزنجان
428.857  بم
85.969  بم،بروات،محمدآباد،فهرج،نرماشير
43.147  بهرمان
1.001  جبالبارز
8.684  جوپار
331.279  جيرفت
47.905  جيرفت،جبالبارز،درب بهشت
13.897  حسين آباد
5.980  خانوك
1.339  درب بهشت
5.642  دهج
30.667  رابر
65.572  راور
21.151  راين
565.565  رفسنجان
164.866  رفسنجان،حسين آباد،بهرمان
24.245  رودبار
4.095  ريحان شهر
257.036  زرند
54.496  زرند،خانوک،کياشهر،کوهبنان
18.577  زنگي آباد
7.618  زيد آباد
12.077  سرچشمه
689.624  سيرجان
158.769  سيرجان،زيدآباد،نجف شهر
14.027  شهداد
26.806  شهر بابک،دهج
167.336  شهربابك
5.772  فارياب
17.394  فهرج
23.153  قلعه گنج
4.056  كاظم آباد
988  كبوترخان
564.538  كرمان،اختيارآباد،باغين،شهداد..
37.999  كشكونيه
115.973  كهنوج
32.110  كوهبنان
14.495  كيانشهر
36.075  ماهان
25.480  محمدآباد(ريگان)
65  محي آباد
273  مردهک
19.513  مس سرچشمه
38.259  منوجان
21.658  نامشخص
7.449  نجف شهر
44.850  نرمانشير(رستم اباد)
949  نظام شهر
3.328  نودژ
16.939  نوق
4.797  نگار
4.784  يزدان شهر
11.700  پاريز
28.288  چترود
5.473  کبوترخان
2.015.091  کرمان
24.609  کهنوج،رودبار،فارياب،منوجان
7.228  گشکوييه
14.989  گلباف
910  گلزار

استان: كرمانشاه/اعتباري


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
469.092  اسلام آباد غرب
325  باينگان
6.305  بيستون
3.900  تازه آباد
23.946  ثلاث
235.079  جوانرود
1.807  حميل
4.368  رباط
106.704  روانسر
91  سرمست
158.366  سرپل ذهاب
117.078  سنقر
93.457  صحنه
59.111  قصرشيرين
4.092.530  كرمانشاه
55.874  كرند غرب
123.344  كنگاور
3.094  كوزران
819  ميان راهان
1.105  نودشه
5.460  نوسود
71.695  هرسين
858  هلشي
217.932  پاوه
6.331  گهواره
54.158  گيلانغرب

استان: كرمانشاه/دائمي


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
143  ازگله
248.378  اسلام آباد غرب
23.231  اسلام آبادغرب،حميل
11.011  باينگان
6.266  بيستون
13.091  تازه آباد
2.236  ثلاث
94.744  جوانرود
8.944  جوانرود،تازه آباد
4.368  حميل
6.292  رباط
60.307  روانسر
12.454  سر پل ذهاب
2.327  سرمست
130.000  سرپل ذهاب
312  سطر
125.788  سنقر
91.312  صحنه
11.635  صحنه،ميانراهان
2.587  قزانچي
5.057  قصر شيرين ، سومار
39.702  قصرشيرين
2.613.936  كرمانشاه
427.674  كرمانشاه،هلشي،کوزران،رباط
30.134  كرند غرب
153.153  كنگاور
7.241  كوزران
3.107  ماهيدشت
3.718  ميان راهان
5.915  نامشخص
6.786  نودشه
6.357  نوسود
91.936  هرسين
4.589  هلشي
105.183  پاوه
10.257  پاوه،بانگان،نودشه،نوسود
4.381  کرند
34.840  کنگاور
14.950  گهواره
806  گواور
7.046  گيلانغرب ، سرمست
72.462  گيلانغرب

استان: كهكيلويه و بويراحمد/اعتباري


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
33.527  باشت
175.500  دهدشت
33.423  دوگنبدان
15.977  سي سخت
377  قلعه رئيسي
21.359  لنده
13.247  ليكك
547.105  ياسوج
2.431  چرام
184.418  گچساران

استان: كهكيلويه و بويراحمد/دائمي


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
21.138  باشت
39  دن
177.801  دهدشت
19.773  دهدشت،سوق،قلعه رئيسي،چرام،لنده
284.206  دوگنبدان
6.279  ديشموك
6.409  سوق
5.525  سي سخت ، دن
30.459  سي سخت
7.423  قلعه رئيسي
17.992  لنده
22.685  ليكك
4.290  ليکک
4.225  مارگون
4.225  نامشخص
503.685  ياسوج
97.578  ياسوج،مارگون،گراب سفلي
26.000  چرام
117  کهکيلويه وبويراحمد
351  گراب سفلي
60.775  گچساران (دوگنبدان)،باشت
18.174  گچساران

استان: لرستان/اعتباري


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
98.046  ازن
2.938  اشترينان
108.602  الشتر
172.471  اليگودرز
563.979  بروجرد
1.694.264  خرم آباد
10.413  درب گنبد
240.539  دورود
5.590  زاغه
5.200  سراب دوره
336.024  كوهدشت
650  محمودوند
14.755  معمولان
78  مومن آباد
172.731  نورآباد
131.560  پلدختر
1.027  چالانچولان
208  چغلوندي
3.796  چقابل

استان: لرستان/دائمي


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
104.832  ازن
11.141  ازنا،مومن آباد
10.062  اشترينان
7.163  الشتر(سلسله)،فيروزآباد
101.036  الشتر
210.574  اليگودرز
642.226  بروجرد
104.468  بروجرد،اشترينان
1.063.400  خرم آباد
163.930  خرم آباد،سپيددشت،چغلوندي،.....
208  درب گنبد
5.863  دلقان(نورآباد)
220.090  دورود
19.916  دورود،چالانچولان
5.512  زاغه
8.593  سراب دوره
2.873  سپيددشت
7.111  فيروز آباد
3.848  كوناني
12.168  كوه دشت،چقابل،گراب،کوناني
168.467  كوهدشت
4.745  محمودوند
9.386  معمولان
4.420  مومن آباد
7.124  نامشخص
109.057  نورآباد
88.790  پلدختر
6.409  پلدختر،معمولان
2.795  چالانچولان
182  چغلوندي
21.346  چقابل
5.070  گراب

استان: مازندران/اعتباري


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
970.944  آمل
65  الاشت
13.013  اميركل
2.756  ايزدشهر
1.123.707  بابل
53.131  بابلسر
23.478  بهشهر ـ گلوگاه
133.640  بهشهر
34.723  بهنمير
164.567  تنكابن
88.725  جويبار
2.600  خرم آباد
7.072  خليل شهر
7.046  خوش رودپي
9.607  دابودشت
103.870  رامسر
4.459  رستمكل
34.749  رويان
247  رينه
533  زرگرمحله
36.309  زيرآب
1.232.140  ساري
8.671  سرخرود
43.134  سلمان شهر
494  سوادکوه
42.510  سورك
31.447  شيرگاه
41.431  عباس آباد
55.172  فريدونكنار
273  فريم
344.825  قائم شهر
6.032  كتالم
2.912  كلارآباد
47.333  كلاردشت
5.577  كله بست
19.604  كوهي خيل
364  كياسر
50.960  كياكل
97.539  محمودآباد
767  مرزن‌ آباد
286  مرزيكل
6.266  نشتارود
167.882  نك
80.002  نور
110.006  نوشهر
12.376  پل سفيد(سوادكوه)
252.993  چالوس
42.146  چمستان
676  کلوگاه بندپس
26  گزنك
2.574  گناب

استان: مازندران/دائمي


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
937.144  آمل
125.944  آمل،رينه،گزنک
3.068  الاشت
111.670  اميركل
3.809  ايزدشهر
24.193  بابل ـ گلوگاه
1.302.119  بابل
280.293  بابل،اميرکلا،مرزيکلا،گلوگاه،..
208.637  بابلسر
69.433  بابلسر،بهنمير،کله بست،........
5.525  بلده
52.312  بهشهر ـ گلوگاه
290.875  بهشهر
40.755  بهشهر،رستمکلا،گلوگاه
48.451  بهنمير
310.284  تنكابن
68.562  تنكابن،خرم آباد،سلماس شهر،....
107.926  جويبار
12.636  جويبار،کوهي خيل
45.331  خرم آباد
10.257  خليل شهر
30.199  خوش رودپي
5.785  دابودشت
1.118  درياكناربابلسر
27.508  درياکنار
178.451  رامسر
40.456  رامسر،کتالم و سادات شهر
28.288  رستمكل
36.907  رويان
3.367  رينه
19.643  زرگرمحله
48.620  زيرآب
6.695  سادات شهر
1.480.557  ساري
311.025  ساري،کياسر،سورک
16.029  سرخرود
52.936  سلمان شهر
11.219  سوادکوه(پل سفيد)،آلاشت،پل سفيد
845  سوادکوه
61.594  سورك
43.043  شيرگاه
47.463  عباس آباد
172.042  فريدونكنار
6.539  فريم
753.961  قائم شهر
154.752  قائمشهر،کياکل
27.781  كتالم
19.591  كلارآباد
73.840  كلاردشت
29.185  كله بست
7.371  كوهي خيل
8.567  كياسر
34.021  كياكل
153.725  محمودآباد
23.868  محمودآباد،سرخرود
18.486  مرزن‌ آباد
5.460  مرزيكل
17.004  نامشخص
33.644  نشتارود
199.342  نك
41.431  نكاء
138.333  نور
32.058  نور،رويان،بلده،چمستان
315.276  نوشهر
36.634  پل سفيد(سوادكوه)
327.353  چالوس
47.372  چالوس،مرزن آباد
45.266  چمستان
27.989  کلوگاه بندپس
5.109  گزنك
9.945  گناب

استان: مركزي/اعتباري


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
15.860  آستانه
13.585  آشتيان
1.343.693  اراك
12.623  تفرش
143.871  خمين
2.574  خنداب
2.210  داوداباد
97.656  دليجان
4.056  رازقان
1.105  زاويه
471.978  ساوه
2.925  سنجان
51.896  شازند
13  شهرصنعتي ساوه
949  غرق آباد
14.521  فرمهين
50.557  كميجان
29.562  مامونيه
78.390  محلات
793  مهاجران
13  ميلاجرد
442  نراق
1.066  نوبران
1.027  نيمور
17.927  پرندک
1.105  کرهرود

استان: مركزي/دائمي


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
9.581  آستانه
32.760  آشتيان
1.550.458  اراك
302.380  اراك،سنجان،خنداب،کميجان،......
40.807  تفرش
7.657  تفرش،فرمهين
520  توره
202.670  خمين
18.980  خنداب
2.704  داوداباد
109.265  دليجان
19.500  دليجان،نراق
481  رازقان
624  رحيم آباد
12.025  زاويه
533.741  ساوه
98.956  ساوه،رازقان،رحيم آباد،زاويه،..
6.916  سربند(شازند)،آستانه،شازند،...
7.046  سنجان
56.069  شازند
962  شهرصنعتي ساوه
5.876  شهرصنعتي
9.802  غرق آباد
13.039  فرمهين
507  قورچي باشي
30.160  كميجان
50.271  مامونيه
121.121  محلات
30.030  محلات،نيمور
208  مهاجران
5.993  ميلاجرد
7.969  نامشخص
6.981  نراق
3.783  نوبران
11.089  نيمور
2.782  هندودر
7.514  پرندک
3.445  کرهرود

استان: هرمزگان/اعتباري


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
4.043  ابوموسي
131.807  بستك
172.380  بندرجاسك
112.983  بندرخمير
1.528.540  بندرعباس
235.911  بندرلنگه
59.332  بندرچارك
94.458  جناح
124.891  حاجي آباد
53.846  درگهان
385.723  رودان
15.041  زيارتعلي
15.964  سوز
130.533  سيريك
47.385  فارغان
46.800  فين
226.447  قشم
61.204  كنگ
40.833  كيش
625.521  ميناب
31.148  هرمز
122.486  گاوبندي

استان: هرمزگان/دائمي


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
4.953  ابوموسي
120.744  بستك
32.890  بندرجاسك
5.317  بندرجاسک
49.608  بندرخمير
1.504.113  بندرعباس
387.621  بندرعباس،فين
122.096  بندرلنگه
60.086  بندرلنگه،کنگ،بندرچارک،کيش،....
12.493  بندرچارك
30.810  جناح
80.223  حاجي آباد
7.722  خمير
27.703  درگهان
81.393  رودان
10.998  رودان،دهباز
3.809  زيارتعلي
14.300  سوز
16.549  سيريك
3.536  فارغان
13.364  فين
137.007  قشم
54.730  قشم،سوزا،هرمز
20.709  كنگ
7.865  كيش
13  لردگان
240.526  ميناب
7.969  نامشخص
4.979  هرمز
80.730  گاوبندي

استان: همدان/اعتباري


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
7.891  ازندريان
75.829  اسدآباد(ابسرد)
90.246  بهار
106.145  تويسركان
6.331  جورقان
16.497  دمق
30.563  رزن
143  زنگنه
11.245  سامن
2.093  سركان
312  شيرين سو
30.355  صالح آباد
72.254  فامنين
2.925  فرسنج
1.508  فيروزان
34.073  قروه درجزين
3.926  قهاوند
144.001  كبودرآهنگ
212.758  لالجين
82.264  مريانج
243.217  ملاير
363.324  نهاوند
1.896.310  همدان
91  گل تپه

استان: همدان/دائمي


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
5.733  ازندريان
114.257  اسدآباد(ابسرد)
22.724  اسدآباد
2.717  برزول
62.920  بهار
22.932  بهار،صالح آباد،لالجين
125.801  تويسركان
10.868  تويسركان،سرکان،فرسفنج
845  جورقان
2.704  جوكار
11.804  دمق
54.405  رزن
9.412  رزن،دمق،قروه درجزين
962  زنگنه
15.301  سامن
5.902  سركان
4.862  شيرين سو
10.803  صالح آباد
39.156  فامنين
1.443  فرسنج
13.039  فيروزان
31.616  قروه درجزين
8.554  قهاوند
82.862  كبودرآهنگ
13.078  كبودرآهنگ،شيريرن سو،گل تپه
35.581  لالجين
23.413  مريانج
386.932  ملاير
48.477  ملاير،ازندريان،جوکار،سامن
12.337  نامشخص
222.898  نهاوند
18.239  نهاوند،فيروزان
1.577.368  همدان
324.415  همدان،جورقان،مريانج،قهاوند،...
3.575  گل تپه
4.108  گيان

استان: يزد/اعتباري


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
79.612  ابركوه
1.339  احمدآباد
136.396  اردكان
109.954  اشكذر
56.485  بافق
9.360  بهاباد
41.587  تفت
69.940  حميديه
611  خضرآباد
10.855  ديهوگ
118.729  زارچ
68.289  شاهديه
78.728  طبس
16.276  عشق آباد
3.406  عقد
23.049  مروست
20.722  مهردشت
101.933  مهريز
58.942  ميبد
5.603  ندوشن
13.104  نير
50.505  هرات
1.324.544  يزد

استان: يزد/دائمي


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
116.896  ابركوه
25.350  ابركوه،مهردشت
11.375  احمدآباد
153.348  اردكان
41.119  اردكان،احمدآباد
49.530  اشكذر
114.023  بافق
25.662  بافق،بهاباد
29.029  بهاباد
83.174  تفت
33.813  تفت،نير
28.704  حميديه
9.711  خاتم،هرات،مروست
1.677  خضرآباد
9.672  ديهوگ
45.721  زارچ
28.262  شاهديه
40.053  صدوق،ندوشن،خضرآباد،اشکذر
108.589  طبس
17.641  طبس،عشق آباد
17.784  عشق آباد
7.670  عقد
18.967  مروست
14.755  مهردشت
123.760  مهريز
267.137  ميبد
17.251  نامشخص
8.372  ندوشن
20.813  نير
28.496  هرات
1.796.873  يزد
458.588  يزد،حميديا،شاهديه،زاچ

استان: چهارمحال و بختياري/اعتباري


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
57.174  اردل
24.323  الوني
46.293  بابا حيدر
233.376  بروجن
44.161  بلداجي
3.939  بن
30.849  جونقان
61.594  سامان
429  سفيددشت
2.587  سودجان
29.991  سورشجان
53.170  شلمزار
1.271.920  شهركرد
1.456  طاقانك
190.957  فارسان
17.407  فرادبنه
86.554  فرخ شهر
24.089  كيان
98.423  لردگان
19.396  مال خليفه
16.133  ناغان
2.340  نافچ
80.639  هفشجان
7.501  چلگرد
13.962  گندمان
2.327  گهرو

استان: چهارمحال و بختياري/دائمي


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
33.371  اردل
2.275  اردل،ناغان
20.631  الوني
12.077  بابا حيدر
213.798  بروجن
36.374  بروجن،سفيددشت،فرادبنه
27.495  بلداجي
1.443  بلداچي
32.773  بن
21.372  جونقان
66.885  سامان
6.240  سفيددشت
9.139  سودجان
18.681  سورشجان
34.801  شلمزار
793.572  شهركرد
137.228  شهركرد،کيان،هفشجان،نافچ،شلمزار
10.387  طاقانك
1.950  طالقانک
117.689  فارسان
11.570  فارسان،باباحيدر،جونقان
27.339  فرادبنه
97.942  فرخ شهر
7.241  فرخشهر
4.628  كوهرنگ
1.560  كوهرنگ،چلگرد
27.144  كيان
96.252  لردگان
7.384  لردگان،الوني،مال خليفه
20.033  مال خليفه
13.273  ناغان
9.594  نافچ
7.241  نامشخص
56.979  هفشجان
9.334  چلگرد
17.914  گندمان
8.294  گهرو

استان: گلستان/اعتباري


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
107.796  آزاد شهر
263.250  آق قل
32.448  انبارالوم
10.803  اينچه برون
144.638  بندر تركمن
38.376  بندرگز
73.385  خان ببين
35.204  دلند
19.344  راميان
6.630  سرخنكلاته
35.360  سيمين شهر
175.318  علي آباد
73.567  فاضل آباد
107.874  كردكوي
111.202  كلاله
40.014  مراوه تپه
115.414  مينودشت
10.972  نوده خاندوز
28.262  نوكنده
5.447  نگين شهر
83.083  گاليكش
1.002.937  گرگان
14.989  گميش تپه
11.635  گميشان
612.924  گنبدكاووس

استان: گلستان/دائمي


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
115.349  آزاد شهر
6.747  آق قلا ، انبار آلوم
78.039  آق قل
5.525  انبارالوم
1.872  اينچه برون
1.391  بناور
90.922  بندر تركمن
14.612  بندر تركمن،گميش تپه
59.046  بندرگز
7.449  بندرگز،نوکنده
17.914  خان ببين
8.294  دلند
28.184  راميان
2.223  راميان،خانببين،دلند
4.784  سرخنكلاته
6.474  سيمين شهر
115.999  علي آباد
14.911  علي آباد،فاضل آباد
24.596  فاضل آباد
72.072  كردكوي
88.673  كلاله
14.872  مراوه تپه
7.891  مينو دشت
79.937  مينودشت
4.212  نامشخص
3.237  نوده خاندوز
8.151  نوكنده
1.859  نگين شهر
13.988  کردکوي
8.021  کلاله،مراوه تپه
42.120  گاليكش
4.550  گاليکش
1.075.542  گرگان
234.390  گرگان،سرخنکلاته
16.913  گميش تپه
1.729  گميشان
74.607  گنبد،اينچه برون
458.419  گنبدكاووس

استان: گيلان/اعتباري


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
180.674  آستار
140.088  آستانه اشرفيه
6.734  اسالم
494  اطاقور
49.270  املش
19.500  بازارجمعه
286  بره سر
310.063  بندر انزلي
261.742  تالش
234  تونكابن
806  جيرنده
12.077  حويق
43.589  خشكبيجار
131.183  خمام
1.508  ديلمان
51.805  رحيم آباد
35.971  رستم آباد
2.643.810  رشت
70.343  رضوانشهر
54.301  رودبار
1.300  رودبنه
198.744  رودسر
31.447  سنگر
33.072  سياهكل
92.339  شفت
299  شلمان
364.091  صومعه سر
181.181  فومن
55.731  كلاچاي
52  كومله
49.855  كوچصفهان
82.394  كيا شهر
359.593  لاهيجان
112.580  لشت نش
221.650  لنگرود
20.462  لوشان
10.205  ليسار
109.239  ماسال
1.599  ماسوله
7.553  مرجقل
44.408  منجيل
77.571  هشتپر
1.001  واجارگاه
45.032  پره سر
20.163  چابكسر
4.225  چوبر
3.900  گوراب زرميخ

استان: گيلان/دائمي


<برو یک سطح بالاتر>
حجم:نام:
222.885  آستار
130.169  آستانه اشرفيه
27.612  آستانه اشرفيه،کياشهر
63.193  أستار
5.577  احمد سرگوراب
9.360  اسالم
2.158  اطاقور
84.500  املش
10.816  بازارجمعه
6.994  بره سر
447.811  بندر انزلي
99.801  بندرانزلي
22.061  تالش
2.457  تونكابن
7.046  جيرنده
4.563  حويق
32.422  خشكبيجار
67.821  خمام
3.887  ديلمان
3.822  رانکوه
48.880  رحيم آباد
42.731  رستم آباد
5.928  رستم آباد،جيرنده
3.299.101  رشت
62.075  رضوانشهر
8.931  رضوانشهر،پره سر
51.090  رودبار
22.347  رودبار،منجيل،لوشان،بره سر،...
4.680  رودبنه
183.625  رودسر
38.571  رودسر،واجارگاه،چابکسر،........
39.546  سنگر
55.393  سياهكل
11.557  سياهكل،ديلمان
27.560  شفت
13.221  شفت،احمدسرگوراب
5.954  شلمان
156.247  صومعه سر
25.844  صومعه سرا،مرچقل،گوراب زرميخ
115.076  فومن
27.729  فومن،ماسوله
71.292  كلاچاي
10.088  كومله
40.495  كوچصفهان
45.305  كيا شهر
524.030  لاهيجان
47.892  لشت نش
17.277  لشت نشاء
299.273  لنگرود
57.031  لنگرود،اطاقور،شلمان،کومله
32.552  لوشان
4.589  لوندويل
10.504  ليسار
62.517  ماسال
12.948  ماسال،بازارجمعه
6.253  ماسوله
14.105  مرجقل
45.266  منجيل
19.747  نامشخص
228.111  هشتپر
23.452  واجارگاه
31.070  پره سر
39.806  چابكسر
3.211  چوبر
6.994  گوراب زرميخ


تهیه و جمع آوری توسط شرکت خانه طراحان وب می باشد.